Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Em có thể nói gì đây, chúng ta đã có biết bao nhiêu kỷ niệm...

Em có thể nói gì đây, chúng ta đã có biết bao nhiêu kỷ niệm...

Em có thể nói gì đây, chúng ta đã có biết bao nhiêu kỷ niệm... bao nhiêu điều để hồi tưởng lại. Em đã học được nhiều từ anh, đã nhận được nhiều biết bao nhiêu. Em yêu cách anh khiếm em cười, em ghét cách anh làm em khóc, nhưng điều em ghét nhất là khi chúng ta nói lời chia tay.
What can I say, we have so many memories... so many things to look back on. I learned so much from you, gained so much. I loved the way you made me laugh, I hated the way you made me cry, but what I hated most was when we said good-bye.