Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Em đã nắm giữ trái tim anh từ lời chào đầu tiên

Em đã nắm giữ trái tim anh từ lời chào đầu tiên

Em đã nắm giữ trái tim anh từ lời chào đầu tiên. Không gì có thể thay đổi điều đó. Ngay cả sự chia cách, thời gian, không gian. Không gì có thể đem trái tim anh rời khỏi em