Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Existence would be intolerable

Existence would be intolerable

Sự tồn tại hẳn sẽ không thể chịu nổi nếu chúng ta không bao giờ mơ mộng.
Existence would be intolerable if we were never to dream.