Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Gặp bạn phương xa như hạn hán gặp mưa rào

Gặp bạn phương xa như hạn hán gặp mưa rào

Gặp bạn phương xa như hạn hán gặp mưa rào.