Trang chủ / Danh Ngôn tiếng anh / Genius without education is like silver in the mine.

Genius without education is like silver in the mine.

Thiên tài không có học hành giống như bạc trong mỏ.
Genius without education is like silver in the mine.