Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Giận dữ chính là mang lỗi lầm

Giận dữ chính là mang lỗi lầm

Giận dữ chính là mang lỗi lầm của người khác trừng phạt mình.