Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Giáo dục chủ yếu bao gồm

Giáo dục chủ yếu bao gồm

Giáo dục chủ yếu bao gồm những gì chúng ta đã quên đi.
Education consists mainly of what we have unlearned.