Trang chủ / Danh Ngôn tiếng anh / Giáo dục là nghệ thuật biến con

Giáo dục là nghệ thuật biến con

Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức.
Education is the art of making man ethical.