Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Giao thừa hái lộc, cung kính ông bà, rượu rót đôi ly, nghe lời chúc

Giao thừa hái lộc, cung kính ông bà, rượu rót đôi ly, nghe lời chúc

Giao thừa hái lộc, cung kính ông bà, rượu rót đôi ly, nghe lời chúc
Mồng một đơm hoa, nhớ ơn cha mẹ, trà dâng ba chén, nhận lì xì.