Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Giàu bè bạn là không nghèo về mặt nào cả.

Giàu bè bạn là không nghèo về mặt nào cả.

Giàu bè bạn là không nghèo về mặt nào cả.