Trang chủ / Những câu nói hay / God created men to test the souls of women.

God created men to test the souls of women.

Chúa tạo ra đàn ông để thử thách linh hồn phụ nữ.
God created men to test the souls of women.