Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Hai tiếng đồng hồ ngồi cùng một người con gái xinh đẹp

Hai tiếng đồng hồ ngồi cùng một người con gái xinh đẹp

Hai tiếng đồng hồ ngồi cùng một người con gái xinh đẹp, bạn sẽ cảm thấy như chỉ có một phút. Ngồi trên lò than đang đốt trong một phút, bạn sẽ cảm thấy lâu như hai tiếng đồng hồ. Đây chính là thuyết tương đối.