Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Hạnh phúc chỉ dành riêng cho những kẻ nào

Hạnh phúc chỉ dành riêng cho những kẻ nào

Hạnh phúc chỉ dành riêng cho những kẻ nào làm cho nhiều người được sung sướng.