Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Hạnh phúc con người và sự thỏa mãn

Hạnh phúc con người và sự thỏa mãn

Hạnh phúc con người và sự thỏa mãn con người cần phải phát xuất từ chính mình. Sẽ là một sai lầm nếu ta mong mỏi các thỏa mãn cuối cùng đến từ tiền bạc hoặc từ máy vi tính
(Human happiness and human satisfaction must ultimately come from within oneself. It is wrong to expect some final satisfaction to come from money or from a computer)