Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Hạnh phúc của tình yêu là ở trong hành động

Hạnh phúc của tình yêu là ở trong hành động

Hạnh phúc của tình yêu là ở trong hành động. Tình yêu được thử thách bằng tinh thần sẵn sàng hành động vì người mình yêu.