Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Hạnh phúc của tương lai

Hạnh phúc của tương lai

Hạnh phúc của tương lai, nếu được người khác hiểu rõ rằng nó cũng giống như thế giới hiện thực, việc sinh tồn sẽ trở nên đau khổ.