Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Hạnh phúc cũng giống như chiếc đồng hồ

Hạnh phúc cũng giống như chiếc đồng hồ

Hạnh phúc cũng giống như chiếc đồng hồ; loại ít phức tạp nhất là loại ít hỏng nhất.