Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Hạnh phúc giống như một con bướm

Hạnh phúc giống như một con bướm

Hạnh phúc giống như một con bướm. Khi bạn đuổi theo nó, khó mà bắt được nó, nhưng khi bạn yên tĩnh ngồi xuống, nó lại có thể đậu xuống trên người bạn.