Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Hạnh phúc không có bảng hiệu bên ngoài

Hạnh phúc không có bảng hiệu bên ngoài

Hạnh phúc không có bảng hiệu bên ngoài: muốn biết nó, phải đọc trong tim của người hạnh phúc.