Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Hạnh phúc là trạng thái của ý thức bắt nguồn

Hạnh phúc là trạng thái của ý thức bắt nguồn

Hạnh phúc là trạng thái của ý thức bắt nguồn từ sự thực hiện được các giá trị của chính mình.