Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Hạnh phúc luôn trông bé nhỏ khi bạn giữ nó trong lòng bàn tay

Hạnh phúc luôn trông bé nhỏ khi bạn giữ nó trong lòng bàn tay

Hạnh phúc luôn trông bé nhỏ khi bạn giữ nó trong lòng bàn tay. Nhưng một khi để nó vụt mất, bạn sẽ nhận ra nó lớn và quý giá đến nhường nào