Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Hạnh phúc thường làm bạn với người siêng năng

Hạnh phúc thường làm bạn với người siêng năng

Hạnh phúc thường làm bạn với người siêng năng, giống như gió và sóng, làm bạn với người điều khiển tài tình.