Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Hãy cho hết những gì bạn nhận được

Hãy cho hết những gì bạn nhận được

Hãy cho hết những gì bạn nhận được. Và hãy lắng nghe tiếng gọi của lòng thương xót. Đừng nghĩ rằng cái ít ỏi bạn cho đi là to lớn. Và cái to lớn bạn nhận được là ít ỏi.