Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Hãy dang tay ra để thay đổi nhưng

Hãy dang tay ra để thay đổi nhưng

Hãy dang tay ra để thay đổi nhưng nhớ đừng làm tuột mất các giá trị mà bạn có (Open your arms to change but don’t let go of your values)