Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Hãy để cho người chết đi tìm sự bất tử

Hãy để cho người chết đi tìm sự bất tử

Hãy để cho người chết đi tìm sự bất tử trong danh vọng và những người sống đi tìm sự bất tử trong tình yêu