Trang chủ / Những câu nói hay về tình bạn / Hãy dè chừng bạn bè

Hãy dè chừng bạn bè

Hãy dè chừng bạn bè như thể họ có lúc sẽ trở thành kẻ thù.
Treat your friend as if he might become an enemy.