Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè

Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè

Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt