Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Hãy đối xử với bạn bè như đối xử với những bức tranh

Hãy đối xử với bạn bè như đối xử với những bức tranh

Hãy đối xử với bạn bè như đối xử với những bức tranh, nghĩa là hãy đặt họ ở những góc độ có nhiều ánh sáng nhất