Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai

Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai

Tell me who’s your friend and I’ll tell you who you are
Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào