Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Hãy sống như thế nào để ngay cả

Hãy sống như thế nào để ngay cả

Hãy sống như thế nào để ngay cả người đào mồ cũng phải thương tiếc lúc ta chết.