Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Hãy sống xứng đáng và hãy nghĩ mỗi ngày là một cuộc đời

Hãy sống xứng đáng và hãy nghĩ mỗi ngày là một cuộc đời

Hãy sống xứng đáng và hãy nghĩ mỗi ngày là một cuộc đời!