Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Hãy tặng, và bạn có thể giữ được bạn bè dù mất tiền

Hãy tặng, và bạn có thể giữ được bạn bè dù mất tiền

Hãy tặng, và bạn có thể giữ được bạn bè dù mất tiền; hãy cho vay, và bạn có thể mất bạn dù có lấy lại được tiền.
Give, and you may keep your friend if you lose your money; lend, and the chances are that you lose your friend if ever you get back your money.