Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Hãy theo đuổi con đường mà bạn

Hãy theo đuổi con đường mà bạn

Hãy theo đuổi con đường mà bạn có thể đi với tình yêu và lòng tôn kính, dù nó có hẹp và quanh co đến mức nào.
Pursue some path, however narrow and crooked, in which you can walk with love and reverence.