Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Hãy trân trọng tình yêu, bạn sẽ nhận được tất cả.

Hãy trân trọng tình yêu, bạn sẽ nhận được tất cả.

Hãy trân trọng tình yêu, bạn sẽ nhận được tất cả. Tình yêu sẽ trường tồn ngay cả khi sức khỏe ngàn vàng của bạn không còn nữa.