Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Hãy tự tin tiến bước theo hướng của ước mơ

Hãy tự tin tiến bước theo hướng của ước mơ

Hãy tự tin tiến bước theo hướng của ước mơ. Hãy sống cuộc đời bạn đã mường tượng.
Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined.