Trang chủ / Những câu nói hay / Hi vọng là mẹ của tư tưởng.

Hi vọng là mẹ của tư tưởng.

Hi vọng là mẹ của tư tưởng.