Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Học từ ngày hôm qua, sống cho ngày hôm nay

Học từ ngày hôm qua, sống cho ngày hôm nay

Học từ ngày hôm qua, sống cho ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Và điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi