Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Học vấn do người siêng năng đạt được

Học vấn do người siêng năng đạt được

Học vấn do người siêng năng đạt được, tài sản do người tinh tế sở hữu, quyền lợi do người dũng cảm nắm giữ, thiên đường do người lương thiện xây dựng.