Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Hồi trẻ ta nhớ đến đàn bà để hiểu thế nào là tình yêu.

Hồi trẻ ta nhớ đến đàn bà để hiểu thế nào là tình yêu.

Hồi trẻ ta nhớ đến đàn bà để hiểu thế nào là tình yêu. Khi già ta nhớ đến tình yêu để hiểu thế nào là đàn bà.