Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Hôm nay là học trò của hôm qua.

Hôm nay là học trò của hôm qua.

Hôm nay là học trò của hôm qua.