Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / I love you without knowing how

I love you without knowing how

I love you without knowing how, why, or even from where...

- Anh yêu em mà không biết tại sao, bằng cách nào và thậm chí từ đâu...