Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / If you cannot lift the load off another's back

If you cannot lift the load off another's back

Nếu bạn không thể nâng gánh nặng lên khỏi lưng người khác, đừng rời khỏi. Hãy cố gắng làm nhẹ nó.
If you cannot lift the load off another's back, do not walk away. Try to lighten it.