Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / If you stand in front of a mirror with 11 roses

If you stand in front of a mirror with 11 roses

If you stand in front of a mirror with 11 roses, you’ll see 12 of the most beautiful things in the world.
(Nếu em đứng trước gương cùng 11 đoá hồng, em sẽ nhìn thấy 12 điều đẹp đẽ nhất thế gian.)