Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / In this life we can no do great things

In this life we can no do great things

In this life we can no do great things. We can only do small things with great love.Trong cuộc đời này nếu không thể thực hiện những điều lớn lao thì chúng ta vẫn có thể làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn