Trang chủ / Danh Ngôn tiếng anh / It is not what he had

It is not what he had

Giá trị của một người không nằm ở những thứ mà anh ta có, hay thậm chí là những điều mà anh ta làm, mà là bản chất của anh ta.
It is not what he had, or even what he does which expresses the worth of a man, but what he is.