Trang chủ / Danh Ngôn tiếng anh / It is the supreme art of the teacher

It is the supreme art of the teacher

Nghệ thuật tối thượng của người thầy là đánh thức niềm vui trong sự diễn đạt và tri thức sáng tạo.
It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge.