Trang chủ / Danh Ngôn tiếng anh / It is wise to direct your anger towards problems

It is wise to direct your anger towards problems

Sẽ khôn ngoan nếu bạn hướng sự tức giận của mình vào vấn đề - không phải vào con người; tập trung năng lượng vào câu trả lời - không phải vào phân trần.
It is wise to direct your anger towards problems - not people; to focus your energies on answers - not excuses.