Trang chủ / Danh Ngôn tiếng anh / Judge of your natural character

Judge of your natural character

Hãy đánh giá bản tính tự nhiên của bạn bởi những gì bạn làm trong giấc mơ.
Judge of your natural character by what you do in your dreams.