Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Kẻ lấy thân thế chơi với nhau

Kẻ lấy thân thế chơi với nhau

Kẻ lấy thân thế chơi với nhau, thân thế đổ là bạn hết. Kẻ lấy của cải chơi với nhau, của cải hết là mất bạn.