Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Kẻ nào chỉ nghĩ đến bản thân và việc gì

Kẻ nào chỉ nghĩ đến bản thân và việc gì

Kẻ nào chỉ nghĩ đến bản thân và việc gì cũng chỉ tìm lợi cho mình thì không thể có hạnh phúc được. Muốn sống cho bản thân thì phải sống vì người khác.